v-shaped

หมวด ADJ

แปลว่า

คอแหลม

ลักษณะของชุดที่ไม่มีแขน คอแหลม ไม่มีทรง ไม่ยาวมาก

คอเสื้อที่ตัดแหลมตรงกลางคล้ายรูปตัว V

หมวด N

แปลว่า

รูปคล้ายตัววี


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
V-shapedคอแหลมรูปคล้ายตัววี
V-shaped collarคอวี
v-shaped projectionแฉก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม