ค้นหา/แปล "v-shaped-projection"

v-shaped projection

หมวด N

1

แฉก

ปลาทูมีครีบหางเป็นแฉกรูปส้อม

ลักษณะของสิ่งที่เป็นแผ่นและแยกออกเป็นจักๆ หรือเป็นทางยาว


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "v-shaped projection"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
v-shapedคอแหลม
projectionสิ่งที่วางแผนไว้
v-shaped collarคอวี
projectiveเกี่ยวกับ projection
projection of the pictureจอแสดงภาพ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม