v-shaped projection

หมวด N

แปลว่า

แฉก

ปลาทูมีครีบหางเป็นแฉกรูปส้อม

ลักษณะของสิ่งที่เป็นแผ่นและแยกออกเป็นจักๆ หรือเป็นทางยาว


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม