ubon ratchathani

หมวด N

แปลว่า

อุบลราชธานี

เขาไม่เคยเดินทางไปที่อุบลราชธานีเลยแม้สักครั้งเดียว


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม