u.s.a.

หมวด ABBR

แปลว่า

สหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America), ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
U.S.Aสหรัฐอเมริกา (คำย่อ United States of America), ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา
United States of Americaประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกา, สหรัฐสหรัฐอเมริกา
USAสหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก United States of America), ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกาสหรัฐอเมริกา (คำย่อของ United States of America), ประเทศสหรัฐอเมริกา, อเมริกา
Americaสหรัฐอเมริกา, ประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกาทวีปอเมริกาทวีปอเมริกา
the United Statesประเทศสหรัฐอเมริกา, สหรัฐ
USประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )
Secretary of Stateรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
Chief Executiveประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา
all-Americanซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา
Uncle Samสหรัฐอเมริกา
Prezประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
Hawaiiรัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา
Californiaแคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม