u.k.

หมวด ABBR

แปลว่า

คำย่อของ United Kingdom


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
U.Kคำย่อของ United Kingdom
UKคำย่อของ United Kingdom
United Kingdomสหราชอาณาจักร, ประเทศอังกฤษ
UPIคำย่อของ United Press International
U.Nองค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations), สหประชาชาติ
UNองค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations), สหประชาชาติ
kingdomราชอาณาจักรราชอาณาจักร, อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินีกลุ่ม, วงศ์, พวกพระราชอาณาจักร
U.N.Oองค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization), สหประชาชาติ
unitedี่รวมกัน, ร่วมกันซึ่งพร้อมเพรียงกัน, สอดคล้องกันซึ่งร่วมมือกัน
UNOองค์การสหประชาชาติ, สหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations Organization)
abbreviate toย่อ, ย่อคำ, ย่อว่า, ย่อเป็น
alphabet soupคำย่อ
Middle Kingdomประเทศจีน
contractionคำย่อ
kingdom comeโลกหน้า, สวรรค์, ชีวิตหลังความตาย
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม