two-bit

หมวด SL

แปลว่า

ถูก

หมวด ADJ

แปลว่า

ซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
two-bitซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำถูก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม