ค้นหา/แปล "swimming-trunks"

swimming trunks

หมวด N

1

กางเกงว่ายน้ำ

ผู้ชายต้องใส่กางเกงว่ายน้ำลงสระ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม