rest one's eyes

หมวด V

แปลว่า

พักสายตา

เขาพักสายตาสักครู่หลังจากนั่งหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวัน

หยุดการใช้สายตาเพ่งมอง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม