registered nurse

หมวด N

แปลว่า

พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
registered nurseพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)
RNคำย่อของ registered nurse
nurseพยาบาลพยาบาลนางพยาบาลพยาบาล, นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์พยาบาล, ดูแล, ปรนนิบัติ, เฝ้าไข้แม่นม, ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็กพี่เลี้ยงให้นม, เลี้ยงด้วยน้ำนมมารดาประคบประหงม
male nurseบุรุษพยาบาล
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล
nursery nurseพยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
Nightingale, Florenceพยาบาลผู้เริ่มก่อตั้งวิชาชีพพยาบาล
nurse practitionerพยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
registeredซึ่งลงทะเบียนไว้, ซึ่งบันทึกไว้
nurse throughช่วยทำให้ได้, ช่วยทำให้สำเร็จ, ช่วยติวจนผ่าน (การสอบ)
guaranteeคำรับรอง
vocationวิชาชีพ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม