masturbate

หมวด V

แปลว่า

ชักว่าว

สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของชาย

แปลว่า

ช่วยตัวเอง

สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

แปลว่า

สำเร็จความใคร่

นายแพทย์ไม่แนะนำให้วัยรุ่นสำเร็จความใคร่ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม

เสร็จกามกิจ, ทำให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศ

หมวด VI

แปลว่า

สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

หมวด VT

แปลว่า

สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม