lie leisurely

หมวด V

แปลว่า

นอนเล่น

บางพวกพากันนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านรับลมหนาว

เอนหลังลงเพื่อพักผ่อนโดยไม่คิดว่าจะหลับ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

That’s a lie!

นั่นเป็นเรื่องโกหก

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม