late king

หมวด N

แปลว่า

พระพุทธเจ้าหลวง

กิจกรรมในเส้นทางล่องเรือ,udkiตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5

คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่เสด็จสวรรคตแล้ว


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

go to bed late

เข้านอนดึก

classroom - ห้องเรียน

2.

i'm sorry i'm late

ขอโทษที่มาสายค่ะ/ครับ

การตื่นนอน

3.

why do you get up so late?

ทำไมคุณถึงตื่นสายนักล่ะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม