kabish?

หมวด SL

แปลว่า

เข้าใจไหม?


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
kabish?เข้าใจไหม?
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม