housewife

หมวด N

แปลว่า

แม่บ้าน

แปลว่า

แม่บ้าน

เธอเป็นแม่บ้านที่ดีคอยปรนนิบัติสามีและดูแลลูก

หญิงเจ้าของบ้าน, ภรรยาเจ้าของบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลบ้าน

แปลว่า

แม่บ้าน

แปลว่า

แม่เหย้าแม่เรือน

ภรรยาของเขาเป็นแม่เหย้าแม่เรือนที่ดี

แปลว่า

แม่บ้านแม่เรือน

น้องสาวเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแม่บ้านแม่เรือนไม่น้อยไปกว่าพี่สาวเลย

คุณสมบัติที่ดีของผู้หญิงในการจัดการงานบ้าน

แปลว่า

แม่บ้าน, แม่เรือน, แม่เหย้าแม่เรือน


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม