ค้นหา/แปล "honorable-mention"

honorable mention

หมวด N

1

รางวัลชมเชย

นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว


ตัวอย่างประโยค

suggestion - คำแนะนำ

1

not to mention...

นี่ยังไม่ได้พูดถึง...

ทั่วไป

2

don’t mention it!

ไม่เป็นไร!, อย่าไปพูดถึงมันเลย ไม่เป็นไร!

3

don’t mention it! / not at all.

ไม่เป็นไร

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "honorable mention"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
become conceitedได้ใจ
wristwatchนาฬิกาข้อมือ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม