habit

หมวด N

แปลว่า

ธรรมเนียม, ประเพณี

แปลว่า

นิสัย, ความเคยชิน

แปลว่า

กิจวัตร, สิ่งที่ทำเป็นประจำ

แปลว่า

การติดยาเสพย์ติด

แปลว่า

อุปนิสัย

ความซุกซนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองของเขาเป็นอุปนิสัยที่สะสมมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่ม

ความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเป็นนิสัย


ตัวอย่างประโยค

การตื่นนอน

1.

it is a very good habit to rise early.

การตื่นนอนแต่เช้าเป็นนิสัยที่ดีมาก

2.

it is a very good habit to get up early.

การตื่นนอนแต่เช้าเป็นนิสัยที่ดีมาก

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม