government officer

หมวด N

แปลว่า

ข้าราชการ

ระบบราชการของไทยต้องพยายามปรับปรุงให้ข้าราชการทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ

แปลว่า

ราชภัฏ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม