government officer

หมวด N

แปลว่า

ข้าราชการ

ระบบราชการของไทยต้องพยายามปรับปรุงให้ข้าราชการทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ

แปลว่า

ราชภัฏ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
government officerข้าราชการราชภัฏ
government officialข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล
senior government officialข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
The Government Pension Fundกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
officerผู้ปฏิบัติงานนายทหารพนักงาน, เจ้าหน้าที่นายตำรวจ, เจ้าพนักงานตำรวจนายทหารเด็กชา
governmentรัฐบาลรัฐบาล, คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
warrant officerพันจ่า, (เป็นตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง noncommissioned officer และ commissioned officer)
public servantข้าราชการ (ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง)
officialdomข้าราชการ
field officerทหารยศนายพันของกองทัพอังกฤษ, นายพัน, ผู้พัน
careers officerผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
correctional officerเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
government fundเงินหลวง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม