ค้นหา/แปล "gotcha"

gotcha

หมวด INT

1

คำอุทานแสดงเข้าใจหรือตอบรับ (พูดรวบจากประโยค I"ve got you.)

หมวด SL

2

คำพูดย่อของ I got you


gotcha!

หมวด SL

1

จับได้แล้ว!


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม