ค้นหา/แปล "given-name"

given name

หมวด N

1

ชื่อตัว

ชื่อแรกที่เห็นนั้นเป็นชื่อตัว ถัดมาเป็นนามสกุล

ชื่อที่ตั้งให้แก่เด็กตั้งแต่เกิด, ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนสำมะโนครัว, ชื่อประจำบุคคล

2

ชื่อแรก


ตัวอย่างประโยค

agreement - เห็นด้วย

1

how did you name your baby?

เธอจะตั้งชื่อลูกของเธอว่าอะไรเหรอ? (คำถามนี้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด)

คำศัพท์ที่คล้ายกับ "given name"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
givenกริยาช่องที่ 3 ของ give
given signalอาณัติสัญญาณ
nameพระนาม
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม