get a promotion

หมวด V

แปลว่า

เลื่อนตำแหน่ง

เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้

ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม


ตัวอย่างประโยค

แสดงความเป็นห่วง

1.

Get a lot of rest

พักผ่อนเยอะๆ

การตื่นนอน

2.

It is a very good habit to get up early.

การตื่นนอนแต่เช้าเป็นนิสัยที่ดีมาก

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม