ค้นหา/แปล "get-a-promotion"

get a promotion

หมวด V

1

เลื่อนตำแหน่ง

เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้

ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม


ตัวอย่างประโยค

แสดงความเป็นห่วง

1

get a lot of rest

พักผ่อนเยอะๆ

2

get some ‘me-time’

รู้จักมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง

ทั่วไป

3

get going

ไปได้แล้วสิ

4

get it?

เข้าใจไหม

5

get up

ตื่นได้แล้ว

6

get lost / get away from me

ไปให้พ้น

7

get off me

ปล่อยฉันสิ

goodbye - การบอกลา

8

get well soon!

หายเร็วๆนะ

ให้กำลังใจ

9

get over it!

อย่าไปคิดถึงมันเลย

ไปทำอย่างอื่นดีกว่า

10

don’t get discouraged

อย่างเพิ่งหมดกำลังใจ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม