fresh food

หมวด N

แปลว่า

อาหารสด

แปลว่า

ของสด

ถ้าเธออยากได้ของสดต้องไปซื้อที่ตลาดแต่เช้ามืด

ของที่มิได้สุกด้วยไฟ

แปลว่า

ของสดของคาว

แม่ครัวเตรียมของสดของคาวเพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงแขก

ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลาทั้งสุกและดิบ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Eat your food

กินข้าวนะลูก

2.

I’m gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

3.

I'm gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม