-fold

หมวด SUF

แปลว่า

เป็นทวีคูณ, เท่า


fold

หมวด CLAS

แปลว่า

ทบ

การเย็บผ้าที่ใช้ด้าย 2 ทบจะมีความทนทานมากกว่าใช้ด้ายทบเดียว

ลักษณนามเรียกสิ่งที่พับเข้ามาหรือเพิ่มเข้ามา

หมวด V

แปลว่า

พับผ้า

ถ้าเธอพับผ้าเสร็จแล้วมาช่วยฉันทำกับข้าวหน่อยนะ

ทบผ้าไปมาให้เรียบร้อย

แปลว่า

พับ

อย่านั่งเฉย มาช่วยกันพับผ้าปูที่นอนหน่อยพับคนเดียวไม่ไหว

หักทบ, คู้เข้า

แปลว่า

ทบ

เธอทบขาของเธอแล้วนั่งราบลงบนพื้น

หมวด N

แปลว่า

หลืบ

คนหลังสุดเบียดแทรกตัวฝังลึกซุกร่างตรงหลืบอับชิด

แปลว่า

รอยพับ, รอยย่น, รอยจีบ, กลีบ

แปลว่า

แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา

แปลว่า

คอกแกะ

แปลว่า

โบสถ์

แปลว่า

กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน, กลุ่มผู้ที่มีความคิดเดียวกัน

หมวด VT

แปลว่า

คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น), พับไพ่

แปลว่า

ห่อ, หุ้มห่อ, ห่ม

แปลว่า

กอดหรือประสาน (แขน), ไขว้

แปลว่า

เก็บ (ปีก), ปิด, หุบ

แปลว่า

พับ, ทบ

แปลว่า

ล้มเลิก, ปิดกิจการ, หยุดทำงาน

แปลว่า

เอาแกะเข้าคอก, ใส่คอก


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม