(face) fungus

หมวด SL

แปลว่า

หนวด


face-fungus

หมวด SL

แปลว่า

ขนที่อยู่บนใบหน้า เช่น หนวด


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

face me.

หันหน้ามองฉัน

2.

face your fears.

จงเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว

3.

wash your face.

ล้างหน้าล้างตา

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม