each

หมวด DET

แปลว่า

ละ

ธนาคารได้ออกบัตรเอทีเอ็มให้กับสามีภรรยาคู่นี้คนละใบ

เป็นคำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ หรือส่วนหนึ่งๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นรายๆ ไป

แปลว่า

แต่ละ

คนแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน

คำที่บอกแยกเป็นจำนวนหนึ่งๆ

แปลว่า

ทีละ

แปลว่า

ต่าง

ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ

แปลว่า

ต่าง

ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ

หมวด ADV

แปลว่า

ต่าง

ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

คำใช้แทนนามหลายฝ่ายให้แยกออกเป็นส่วนๆ

แปลว่า

แต่ละ, คนละ, ทีละคน, ทีละหนึ่ง, หนึ่งต่อหนึ่ง

หมวด PRON

แปลว่า

แต่ละ, คนละ, ทีละคน, หนึ่งต่อหนึ่ง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม