dimension

หมวด N

แปลว่า

การหามิติ, การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ

แปลว่า

มิติ

เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก

ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก

แปลว่า

ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), ขนาด, ขอบข่าย, มิติ

หมวด VT

แปลว่า

หามิติ, วัดระยะ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
dimensionการหามิติ, การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะหามิติ, วัดระยะขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), ขนาด, ขอบข่าย, มิติมิติ
sextantเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง
pace offการวัด, เดินวัด (ระยะทาง)
unmeasuredซึ่งวัดไม่ได้, ซีงไม่มีขอบเขต
fit forวัดให้ถูก (ขนาด, รูปร่าง), วัดให้เข้ากับ
vital statisticsการวัดขนาดร่างกาย, การวัดรูปร่าง
odometerเครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
third dimensionมิติที่ 3 (ความหนา), สิ่งที่เพิ่มความสำคัญหรือคุณค่า
measureวัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ), หาค่า, กะประมาณ
sizeจัดกลุ่มตามขนาด, วัดตามขนาด
deepลึก (เช่น ตู้ลึก), มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง
make overหาได้มากกว่า, หารายได้มากกว่า
makeหาได้, มีรายได้, หารายได้
locateหาที่ตั้ง, หาตำแหน่งที่ตั้ง, หา
findหา, ค้นหา, ตามหา
get ofค้นหา, หา, หาให้พบ
paceวัดระยะทางโดยการก้าวเดิน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม