dimension

หมวด N

แปลว่า

การหามิติ, การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ

แปลว่า

มิติ

เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก

ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก

แปลว่า

ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), ขนาด, ขอบข่าย, มิติ

หมวด VT

แปลว่า

หามิติ, วัดระยะ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม