dimension

หมวด N

แปลว่า

การหามิติ, การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ

แปลว่า

มิติ

เด็กๆ นั้นแต่เริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติที่ 3 คือความลึก

ลักษณะของขนาดที่หมายถึง กว้าง ยาว หนา ลึก

แปลว่า

ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), ขนาด, ขอบข่าย, มิติ

หมวด VT

แปลว่า

หามิติ, วัดระยะ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
dimensionการหามิติ, การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะหามิติ, วัดระยะขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), ขนาด, ขอบข่าย, มิติมิติ
pace offการวัด, เดินวัด (ระยะทาง)
fit forวัดให้ถูก (ขนาด, รูปร่าง), วัดให้เข้ากับ
sextantเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง
unmeasuredซึ่งวัดไม่ได้, ซีงไม่มีขอบเขต
odometerเครื่องมือวัดระยะทางที่ผ่าน
third dimensionมิติที่ 3 (ความหนา), สิ่งที่เพิ่มความสำคัญหรือคุณค่า
vital statisticsการวัดขนาดร่างกาย, การวัดรูปร่าง
make overหาได้มากกว่า, หารายได้มากกว่า
makeหาได้, มีรายได้, หารายได้
locateหาที่ตั้ง, หาตำแหน่งที่ตั้ง, หา
get ofค้นหา, หา, หาให้พบ
sizeจัดกลุ่มตามขนาด, วัดตามขนาด
findหา, ค้นหา, ตามหา
hunt outค้นหา, ตามหา
look forค้นหา, หา
run downพบ (หลังจากค้นหา), หาพบ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม