ค้นหา/แปล "caught"

caught

หมวด VI

1

กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch

หมวด VT

2

กริยาช่อง 2 และ 3 ของ catch


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม