ค้นหา/แปล "briefcase"

briefcase

หมวด N

1

กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

2

กระเป๋าเอกสาร

เขามาที่นี่พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม