briefcase

หมวด N

แปลว่า

กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

แปลว่า

กระเป๋าเอกสาร

เขามาที่นี่พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
briefcaseกระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสารกระเป๋าเอกสาร
handbagกระเป๋าหิ้วกระเป๋าถือของผู้หญิง, กระเป๋าหิ้วของผู้หญิง
portfolioกระเป๋าใส่เอกสาร, ซองเอกสาร
bagกระเป๋ากระเป๋าถือ, กระเป๋าถือสตรีใส่ถุง, เอาใส่กระเป๋า
pocketใส่กระเป๋า, ใส่เข้าไปในถุง, เก็บเข้ากระเป๋าขนาดเล็ก, ขนาดกระเป๋า, ซึ่งพกใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้กระเป๋า, กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
laptopเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่
sky rocketกระเป๋า
paper bagกระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน
shoulder bagกระเป๋าสะพาย
suitcaseกระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าเสื้อผ้า
borasic lintกระเป๋าแห้ง, ไม่มีเงิน, กระเป๋าแฟบ
pocketbookกระเป๋าใส่เงินของผู้ชายหรือผู้หญิง, กระเป๋าถือสตรี
backpackerผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลัง
pocket bookหนังสือเล็กที่ใส่กระเป๋าได้
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม