briefcase

หมวด N

แปลว่า

กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

แปลว่า

กระเป๋าเอกสาร

เขามาที่นี่พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "briefcase"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
portfolioกระเป๋าใส่เอกสาร, ซองเอกสาร
bagกระเป๋า
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม