ค้นหา/แปล "b-c"

b.c.

หมวด ABBR

1

ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "B.C."   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
bcก่อนคริสต์ศักราช (before christ)
a.d.ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ anno domini), ค.ศ.
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม