ค้นหา/แปล "at-some-point"

at some point

หมวด DET

1

ในบางกรณี

ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป


ตัวอย่างประโยค

แสดงความเป็นห่วง

1

get some ‘me-time’

รู้จักมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง

ทั่วไป

2

i guess some

ฉันเห็นด้วย

3

make some noise!

ขอเสียงหน่อย

4

can i borrow some money?

ฉันขอยืม เงินคุณได้ไหม?

5

safe at home

อยู่บ้านอย่างปลอดภัย

6

i’m gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

7

at 3 o’clock.

เวลา 3 โมง

dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

8

i'm gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

general phrases – วลีทั่วไป

9

at 3 o'clock.

เวลา 3 โมง

belief - ความคิดเห็น

10

you have a point there.

คุณมีเหตุผลนะเนี่ย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม