amusement park

หมวด N

แปลว่า

สวนเด็กเล่น

แปลว่า

สวนสนุก

ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวสวนสนุกในวันอาทิตย์

สถานที่หรือสวนพักผ่อนที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ประกอบ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม