address label

หมวด N

แปลว่า

ใบปะหน้า

ผู้ส่งจะต้องเขียนชื่อที่อยู่บนใบปะหน้าให้ชัดเจน เพื่อส่งถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

แผ่นกระดาษที่เขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ ปิดบนหีบห่อสิ่งของที่จะส่งไปยังผู้รับ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม