above

หมวด ADV

แปลว่า

ที่มีอำนาจมากกว่า

แปลว่า

เหนือกว่า, สูงกว่า

หมวด PREP

แปลว่า

ข้างบน, เหนือ

แปลว่า

เหนือกว่า, สูงกว่า

แปลว่า

มากกว่า

แปลว่า

ข้างบน

เขากำลังเดินขึ้นไปข้างบนบ้าน

เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า ที่อยู่เหนือขึ้นไป

แปลว่า

ดังกว่าเสียงอื่น

แปลว่า

ดีเกินกว่า

แปลว่า

ยากเกินกว่า

แปลว่า

ด้านเหนือ, ในทิศเหนือ

หมวด DET

แปลว่า

ข้างต้น

สิ่งที่กล่าวข้างต้นต้องนำไปปฏิบัติจึงจะสามารถได้ผลสำเร็จตามต้องการ

ที่กล่าวถึงมาก่อน


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Above all

อย่างแรกเลยนะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม