abolish

หมวด VT

แปลว่า

เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ

หมวด V

แปลว่า

ล้มเลิก

สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป

ไม่ทำต่อไป

แปลว่า

ยุบ

ตำแหน่งที่เขาทำอยู่กลายเป็นส่วนเกินของระบบ อาจต้องโยกย้ายหรือยุบออกไป

ทำให้ไม่มีอีกต่อไป


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม