abide

หมวด VI

แปลว่า

อยู่, อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่

แปลว่า

รอคอย

หมวด VT

แปลว่า

ทน, ยอมทน, อดทน, ทนต่อ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม