Post on 11 / 03 / 18

คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ

Eng Hero

จำนวนครั้งที่อ่าน 999+

คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ

ลมฟ้าอากาส สภาพอากาศ คำง่ายๆ ใช้บ่อยๆ อย่างฝนตกแดดออกเรารู้อยู่แล้ว แต่คำที่ไม่ได้ใช้บ่อยหล่ะ เราตอบได้มั้ย

เริ่มทำการทดสอบ

ใส่ชื่อผู้เล่น


คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ