Post on 18 / 09 / 18

TOEIC Test #10

Eng Hero

จำนวนครั้งที่อ่าน 941

TOEIC Test #10

ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบนี้ เราทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง

จำนวนข้อสอบ (ข้อ) เวลาโดยประมาณ (นาที) ความต้องการพื้นฐาน
50 60
  • Grammar
  • Tense
  • Vocabulary

 

เริ่มทำการทดสอบ

ใส่ชื่อผู้เล่น


TOEIC Test #10