Post on 10 / 03 / 18

แบบฝึกหัด IF-CLAUSES ชุดที่ 1

Eng Hero

จำนวนครั้งที่อ่าน 708

แบบฝึกหัด IF-CLAUSES ชุดที่ 1

ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบนี้ เราทำความเข้าใจกันก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง

จำนวนข้อสอบ (ข้อ) เวลาโดยประมาณ (นาที) ความต้องการพื้นฐาน
10 15
  • Grammar เบื้องต้น
  • ประโยค If-clause

 

เริ่มทำการทดสอบ

ใส่ชื่อผู้เล่น


แบบฝึกหัด IF-CLAUSES ชุดที่ 1