yes

หมวด END

แปลว่า

เจ้าข้า

คำของผู้น้อยที่เป็นผู้หญิงรับคำของผู้ใหญ่

แปลว่า

ฮ่ะ

แปลว่า

ฮะ

แปลว่า

เจริญพร

เป็นคำเริ่มที่ภิกษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเป็นคำรับ

แปลว่า

ย่ะ

คำรับ (ถือเป็นคำไม่สุภาพ)

แปลว่า

ขอรับ

ท่านจะไปไหนขอรับ ให้ผมขับรถไปให้ไหมขอรับ

คำรับอย่างสุภาพมาก สำหรับผู้ชายใช้

แปลว่า

ค่ะ

ดิฉันซื้อมาจากสวนจตุจักรค่ะ

คำรับที่ผู้หญิงใช้อย่างเดียวกับจ้ะ

แปลว่า

จ๋า

คำขานรับเพื่อแสดงความอ่อนหวาน

แปลว่า

ครับผม

ท่านเพิ่งกลับไปเมื่อสัก 10 นาทีครับผม

คำรับแสดงการเชื่อฟังหรือรับฟังคำสั่ง

หมวด INT

แปลว่า

เออ

เออ บางทีคุณอาจพูดถูกก็ได้นะ

คำแสดงการตอบรับ

แปลว่า

ฮื่อ

“ปานใช่ไหม เขาถามขึ้นอย่างไม่แน่ใจ ฮื่อ หล่อนรับคำ

แปลว่า

นั่นน่ะซี

นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้

เห็นคล้อยตาม

แปลว่า

นั่นซี

นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ

บอกการยอมรับ

หมวด ADV

แปลว่า

ใช่, ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ

หมวด N

แปลว่า

คำตอบรับ, การตอบรับ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

yes, please

ค่ะ (ครับ) ได้โปรด

2.

yes, i do.

ได้ครับ / ได้ค่ะ

love - ความรัก

3.

yes, i'm serious and sincere

ฉันทั้งจริงจังและจริงใจ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม