wed

หมวด VI

แปลว่า

สมรส, แต่งงาน

หมวด VT

แปลว่า

สมรส (คำทางการ), แต่งงาน


wed.

หมวด ABBR

แปลว่า

วันพุธ (คำย่อของ Wednesday)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
wedสมรส, แต่งงานสมรส (คำทางการ), แต่งงาน
wed toทำให้แต่งงานกับ, ทำให้สมรสกับ
uniteสมรสกัน, แต่งงานกัน
spouseแต่งงาน, สมรส
marryแต่งงาน, สมรสประกอบพิธีแต่งงาน, ทำพิธีสมรส
weddingการสมรส, การแต่งงาน, พิธีสมรส
marriageการแต่งงาน, การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกันพิธีแต่งงาน, พิธีสมรส
matrimonyการแต่งงาน, พิธีสมรส, การสมรสกัน, การออกเรือน
mateแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ), สมรสคู่สมรส, คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน
nuptialเกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส
Wedวันพุธ (คำย่อของ Wednesday)
marriedเกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส, เกี่ยวกับคนที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้ว, มีครอบครัว, สมรสแล้ว
espousalการสมรส (คำทางการ), การแต่งงาน, การหมั้น
espouseสมรส (คำโบราณ), หมั้น, แต่งงาน
spousalงานแต่งงาน, พิธีมงคลสมรส, พิธีวิวาห์
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม