ค้นหา/แปล "vulture"

vulture

หมวด N

1

นกแร้ง, อีแร้ง, แร้ง

2

ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า

3

แร้ง


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "vulture"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
griffแร้ง, อีแร้ง
buzzardอีแร้ง
vulturineเกี่ยวกับอีแร้ง, คล้ายอีแร้ง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม