v

หมวด N

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22

หมวด ABBR

แปลว่า

ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
Vพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
chiพยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษากรีก
Lพยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
Eพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
xพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
yพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25
Bพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
tพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
Kพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
Qพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
rพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
Iพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
Wพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
Uพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
Mพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
sพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
Nพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
Oพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
pพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
exพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม