ค้นหา/แปล "tourist-attraction"

tourist attraction

หมวด N

1

สถานที่ท่องเที่ยว

2

แหล่งท่องเที่ยว

พื้นที่ชายทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

your age difference was part of the attraction?

ความแตกต่างของอายุเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดใจ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม