ค้นหา/แปล "toothpick"

toothpick

หมวด N

1

ไม้จิ้มฟัน

เศษอาหารติดอยู่ลึกมากแม้ใช้ไม้จิ้มฟันก็แคะไม่ออก

2

ไม้จิ้มฟัน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "toothpick"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
quillไม้จิ้มฟัน
cutฟัน
stabจิ้ม
axeขวาน
chippingการถาก
raiseเงื้อ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม