then

หมวด ADJ

แปลว่า

ในตอนนั้น, ในขณะนั้น

หมวด END

แปลว่า

ไซร้

ถ้าทศกัณฐ์ไม่จำนนแล้วไซร้ หนุมานก็จะเผานครลงกาให้แหลกลาญ

คำสำหรับเน้นความหมายของคำหน้า มีความหมายไปในทางว่า อย่างนั้น, เช่นนั้น, ทีเดียว

หมวด CONJ

แปลว่า

แล้วจึง

ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี

เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา

แปลว่า

ถึง

นั่นสิ ลูกต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นเด็กดี

แปลว่า

ค่อย

จงพยายามแก้จุดใหญ่ๆ ก่อน เมื่อแก้จุดใหญ่ๆ เสร็จ แล้วค่อยไปแก้จุดย่อยๆ ต่อไป

คำนำหน้าความข้างท้ายให้ติดต่อกับความข้างหน้า เพื่อแสดงกริยาที่กระทำภายหลัง

แปลว่า

จากนั้น

เขาชวนเธอไปทานข้าว จากนั้นก็พากันไปดูหนัง

แปลว่า

นอกจากนั้น

ยามถูกตัดเงินเดือนนอกจากนั้นเขายังจะถูกภาคทัณฑ์ไว้ด้วย

แปลว่า

แล้วจึง

ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี

เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา

แปลว่า

แล้วก็

แกนนำระดับล่างจะเป็นเรื่องของคนที่นำกลุ่มเข้ามาชุมนุม แล้วก็มาจัดการดำเนินการชุมนุมให้ต่อเนื่อง

เป็นคำเชื่อมสำหรับต่อความแสดงกิริยาที่กระทำภายหลัง

หมวด ADV

แปลว่า

นอกจากนี้, ยิ่งกว่านี้

แปลว่า

จึง

เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน

คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง

แปลว่า

ดังนั้น, ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น

แปลว่า

ในขณะนั้น

แปลว่า

เมื่อนั้น

เมื่อใดที่พลังความเพียรเกิดขึ้น เมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็สำเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว

แปลว่า

หลังจากนั้น, แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น

หมวด N

แปลว่า

เวลานั้น, ช่วงนั้น, ตอนนั้น


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม