thai dessert

หมวด N

แปลว่า

ขนมไทย

ขนมไทยมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสำคัญ

แปลว่า

บ้าบิ่น

แม่เขาขายขนมบ้าบิ่นอยู่ที่ตีนสะพานลอย

ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวและน้ำตาลทราย ผิงไฟล่างไฟบน


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

do you speak thai?

คุณพูดภาษาไทยได้หรือเปล่า

2.

do you speak thai?

พูดไทยได้ไหม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม