take extra tutorial class

หมวด V

แปลว่า

เรียนพิเศษ

เด็กสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษกันทุกคน เพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนดีๆ ให้ได้


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม