(stand) in a line

หมวด ADV

แปลว่า

เรียงแถว

ครูสั่งให้นักเรียนที่ทำผิดยืนเรียงแถว กอดอกหันหน้าเข้ากระดานดำ เพื่อรอการลงโทษ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม