(snow) flake

หมวด N

แปลว่า

เกล็ด

คนเอสกิโมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเกล็ดน้ำแข็ง ได้เร็วกว่าคนอเมริกา

เกล็ดน้ำแข็ง, เกล็ดหิมะ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม