-ship

หมวด SUF

แปลว่า

ภาวะ, ลักษณะ


ship

หมวด N

แปลว่า

เครื่องบิน, ยานอวกาศ

แปลว่า

กำปั่น

เรือกำปั่นลอยอยู่ในทะเลห่างออกไป 3 ไมล์

เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง รูปร่างหัวเรือเรียวแหลม ท้ายเรือมนและราบในระดับเดียวกับหัวเรือ

แปลว่า

เภตรา

แปลว่า

เรือ, เรือขนาดใหญ่

หมวด VT

แปลว่า

ไปทางอากาศ

แปลว่า

โดยสารทางน้ำ

หมวด VI

แปลว่า

โดยสารทางน้ำ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "-ship"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
changeแปร
modulateผัน
rehabilitateฟื้นฟูสภาพ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม