-scopy

หมวด SUF

แปลว่า

สิ่งที่ช่วยในการมอง


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "-scopy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
-scopeสิ่งที่ช่วยในการมอง
glassesแว่นตา
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม